Phylum Chordata - Classe Mammalia


VÈRTEBRA DE BISÓ
Artiodactyla
Pliocè
Amèrica del Nord
COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA I MINERALÒGICA DE GMVERTICAL